Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen
22 nov 2017 17:23 Leeftijd: 95 days
category: De praktijk

Solving Complex Shoulder Problems

Op 3 en 4 november heeft Nicole de cursus “Solving Complex Shoulder Problems” van professor Dr. Anju Jaggi gevolgd. Deze tweedaagse cursus was gericht op het beter begrijpen van klachten van de schoudergordel door te focussen op het beïnvloeden van de motorische controle rond de schoudergordel.


Solving Complex Shoulder Problems

Solving Complex Shoulder Problems

Recente evidentie en de wetenschap werd gebruikt om het ontstaan en de behandeling van complexe schouderproblematiek beter te leren begrijpen. Er werd diep ingegaan op de problematiek van schouderinstabiliteit veroorzaakt door gebrek aan controle van de spieren rondom de schouder.

Het was een leerzame en interactieve cursus die goed aansloot op de inzichten uit eerder gevolgde cursussen van bijvoorbeeld Ann Cools. De cursus bood veel praktische vaardigheden die gelijk zijn toe te passen in onze praktijk.

De inzichten uit deze scholing dragen weer bij aan een betere behandeling van patiënten met complexe schouderproblematiek.

Wanneer u klachten aan uw schouder heeft kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak.