Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

Bekkenfysiotherapie

Bekkentherapie of zoals het officieel genoemd wordt: Bekkenfysiotherapie, valt uit één in drie poten. Namelijk:

Zwangerschapseducatie, ZwangerFit

Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

Zwangerschapseducatieis de mooie naam voor 'zwangerschapgymnastiek' en is bedoeld voor zwangere en net bevallen vrouwen met hun partner.

In de cursus zwangerschapsgymnastiek worden specifieke oefeningen gegeven gericht op zwangerschap en bevalling. Met oefeningen en adviezen wordt geprobeerd het uithoudingsvermogen, de kracht en de coördinatie te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Ook is er aandacht voor het voorkomen van klachten en het bevorderen van het herstel na de bevalling. Deze cursussen worden vaak gegeven bij het kruiswerk.

ZwangerFit is zwangerschapsgymnastiek in een eigentijds jasje. Het wordt namelijk gecombineerd met basiselementen uit de aerobic en fitness. ZwangerFit is bedoeld voor de actieve vrouw tijdens haar hele zwangerschap, men kan vanaf de 16e week beginnen tot aan de bevalling. Voordeel hiervan is dat de conditie en spierkracht langer behouden blijft en de bekken- en bekkenbodemspieren preventief getraind worden. Ook kunnen adviezen vroeger in de zwangerschap gegeven worden. Na de bevalling kan men al weer vanaf de 4e tot de 6e week beginnen en men kan doorgaan tot 9 maanden na de bevalling. Zo kan iedere vrouw zolang oefenen als het haar nodig lijkt.

Ga voor meer informatie en voor inschrijving naar de pagina ZwangerFit >>.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze Reageerpagina.

Bekkenbodem klachten

Bekkenbodem
Bekkenbodem

Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten is bedoeld voor mensen van wie de klachten het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn. Vaak begint het met een 'klein geheimpje'. Zomaar een paar druppels urine verliezen tijdens inspanning, de ontlasting niet op kunnen houden of juist moeilijk kwijt kunnen. Het zijn geen leuke gespreksonderwerpen voor aan de koffietafel. Velen schamen zich ervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan, niet meer te sporten. Het zelfrespect neemt af, evenals het zelfvertrouwen, de sociale contacten lijden eronder. Kortom, velen zien de kwaliteit van hun leven verminderen. Eén ding is echter zeker: schaamte is in deze een slechte raadgever.

In veel situaties zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden. 
 Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet.

Wat is bekkenbodem therapie?

 De bekkenfysiotherapeut kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als de klachten te maken hebben met een verkeerde samenwerking tussen bekkenbodemspieren, het middenrif en de buikorganen. Hij of zij verhelpt of vermindert de functiestoornis van de bekkenbodem met advies over onder andere ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Oefeningen ter bewustwording aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren. Dit kan eventueel met gebruikmaking van apparatuur (invasief werken). Hierin speelt uzelf een actieve rol.

Voor welke klachten is bekkenbodem therapie geschikt?

 Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de bekkenbodem kunnen door de bekkenfysiotherapeut positief worden beïnvloedt. Daarbij kunt u denken aan:

 • ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stressincontinentie)
 • veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
 • ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie)
 • het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
 • verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem
 • begeleiding voor en na operaties in de onderbuik

Of bekkenbodemtherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

 Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.
 Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor bekkenbodemtherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval dan neemt de bekkenfysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.
 Als er een indicatie is voor bekkenbodemtherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De bekkenfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de bekkenfysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

Het is ook mogelijk dat de huisarts of specialist u ook verwijst naar de bekkenfysiotherapeut. Er vindt dan geen screening plaats door de bekkenfysiotherapeut, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening. 

Verwijzing en vergoeding

 Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de bekkenfysiotherapeut. 
 Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
 Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
 Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. 

Opleiding

 Bekkenfysiotherapeuten hebben na hun HBO-opleiding Fysiotherapie een speciale opleiding op het gebied van de pre- en postpartum gezondheidszorg, bekkenbodemdysfuncties en bekkenproblematiek gedaan.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven

Bekkenpijn (voorheen Bekkeninstabiliteit)

Bekkenpijn
Bekkenpijn

Fysiotherapie bij bekkenpijn of bekkeninstabiliteit is bedoeld voor mensen met klachten als gevolg van functiestoornissen van de bekkenring (bekkengewrichten, lage rug en heupen).

Bekkenpijn/bekkeninstabiliteit, ook wel symfysiolyse genoemd, ontstaat vaak tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Hoewel incidenteel kan het ook door een ongeval of sportblessure ontstaan.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit te Rotterdam blijkt:
Eén op de acht vrouwen heeft na hun zwangerschap rug- of bekkenklachten die ze voor die tijd niet hadden. Van deze groep ontstaan bij 66% de klachten tijdens de zwangerschap en bij 34% ontstaan de klachten in drie weken na de bevalling. Bij de tweede zwangerschap krijgt 85% van deze groepen de klachten opnieuw. Na de bevalling heeft 1% kans op verslechtering van de klachten.

Men vermoedt dat de klachten tijdens de zwangerschap ontstaan door verslapping van de banden van het bekken onder invloed van het hormoon relaxine.
De klachten na de bevalling zouden ontstaan a.g.v. het mechanisch geweld tijdens de bevalling (te groot kind, stuitligging) en eventueel door een slechte baringshouding (te veel buiging in de wervelkolom, heupen en knieën).
Bij 50% van de vrouwen die na de bevalling klachten krijgen, vermindert de pijn binnen 6 weken.

De gewichtstoename tijdens de zwangerschap lijkt niet van invloed te zijn op wie het wel en wie het niet krijgt.
Vrouwen die via IVF bevrucht zijn, hebben door de hormoonkuur vooraf een verhoogd risico.

Soms openbaren de klachten zich pas jaren later. Dit doet zich voor wanneer iemand jaren lang een balans heeft weten te behouden tussen wat zij deed en wat zij aankon (belasting en belastbaarheid). Als deze balans verstoord wordt, kunnen de klachten zich presenteren. Echter het ontstaansmoment ligt jaren eerder.

Wat is fysiotherapie bij bekkenpijn en bekkeninstabiliteit?

De bekkenfysiotherapeut kan ingeschakeld worden bij klachten die ontstaan zijn door functiestoornissen van de bekkenring.
Tijdens de zwangerschap en de eerste zes weken na de bevalling bestaat de behandeling uit pijndemping en ontspanning van de gespannen spieren in de bekkenregio middels warmte en massage. Het corrigeren van eventuele standsveranderingen van het bekken middels manuele technieken. Het geven van leefregels en adviezen voor het algemeen dagelijks leven. Lichte oefentherapie gericht op het verbeteren van het bewegingsgevoel en versterking of ontspanning van bekkenbodem, schuine en dwarse buikspieren, bilspieren en rugspieren. Het leren omgaan met en het dragen van een bekkenband.
Vanaf zes weken na de bevalling wordt de oefentherapie geïntensiveerd en meer gericht op het hervatten van dagelijkse bezigheden en sport.
De therapie na een ongeval, sportblessure of late openbaring van de klachten is nagenoeg gelijk aan de behandeling vanaf zes weken na de zwangerschap met wat meer nadruk op de balans tussen belasting en belastbaarheid.

Voor welke klachten is fysiotherapie bij bekkenpijn en bekkeninstabiliteit geschikt?

Veel klachten die ontstaan door functiestoornissen in de bekkenring kunnen door de bekkenfysiotherapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:

 • Pijn aan de voorzijde van het schaambeen, liezen, binnenzijde bovenbeen, stuitje, bil, bekkenbodem, onderbuik en rug.
 • Beperkingen in deze volgorde:
 1. pijn bij schokkende bewegingen
 2. niet lang kunnen staan
 3. niet lang kunnen lopen
 4. niet lang kunnen fietsen
 5. niet lang kunnen zitten
 6. niet lang kunnen liggen

Of fysiotherapie bij bekkenpijn en bekkeninstabiliteit ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.
Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor bekkentherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de bekkenfysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.
Als er een indicatie is voor bekkentherapie volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De bekkenfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de bekkenfysiotherapeut of u andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de bekkenfysiotherapeut.
Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Opleiding

bekkenfysiotherapeuten hebben na hun HBO-opleiding Fysiotherapie een speciale opleiding op het gebied van de pre- en postpartum gezondheidszorg, bekkenbodemdysfuncties en bekkenproblematiek gedaan.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven