Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

Dry Needling

Dry Needling
Dry Needling

Dry needling is een innovatie vorm van fysiotherapie. Dry needling is geen behandeling op zich, maar wordt ingezet als een onderdeel van de behandeling. Dry needling wordt gebruikt binnen de manueeltherapeutische, sportfysiotherapeutische en bekkenfysiotherapeutische behandeling.

Dry needling is bedoeld voor mensen met (chronische) spierklachten (myofaciale klachten). Myofasciale klachten, ook wel het myofasciaal pijn syndroom (MPS) genoemd, is pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren.

Essentieel voor de behandeling van MPS zijn de zogenoemde triggerpoints in de spieren. Myofasciale triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier (ter grootte van een erwt), die zorgen voor uitstralende pijnklachten.

Wat is dry needling?

Dry needling is het inbrengen van een ‘droge’ naald in de aangedane spier of spieren. “Droge” naald wil zeggen, zonder toevoeging van medicatie. Het concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische en biochemische principes en valt niet onder de klassieke acupunctuur behandelingen. Er wordt dus geen medicatie geïnjecteerd met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint.

Een triggerpoint zorgt ervoor dat in de spier een strakke band ontstaat. Het triggerpoint is het meest pijnlijke punt in deze strakke band. Hierdoor functioneert de spier minder goed en verkrampt plaatselijk. Behalve pijn kan er ook spierzwakte en bewegingsbeperking ontstaan. Naast lokale drukpijn wordt ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt. Hieronder staat een voorbeeld van ‘lage rug’ pijn vanuit een bilspier.

De verkramping die veroorzaakt wordt door het triggerpoint verdwijnt wanneer de spiervezels samentrekken. Dit gebeurt door het prikken met een naald in het triggerpoint. Hierdoor wordt een local twitch response (LTR) opgewekt en ontspant de spier zich direct en langdurig. De spierstofwisseling herstelt daardoor en de pijn, veroorzaakt door het triggerpoint verdwijnt.
Het resultaat van dry needling is vaak een snelle en directe pijnvermindering en een verbeterde bewegingsvrijheid en van de betrokken spieren en gewrichten.

Voor welke klachten is dry needling geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door triggerpoints kunnen worden behandeld met dry needling. U kunt denken aan:

 • hoofdpijn;lage rugklachten;
 • schouderklachten;
 • tennis– of golfers elleboog;
 • achillispeesklachten;
 • shint splints e.d.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

 • pijn en stijfheid lokaal in de spier en ook pijn ‘op afstand’;
 • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten;
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en);
 • pijn-ontwijkend gedrag (u gaat ‘anders’ bewegen);
 • hoofdpijn, aangezichtspijn en/of kramp.

Of dry needling ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en het onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor dry needling. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.
Als er een indicatie is voor dry needling volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is gericht op het ‘uitschakelen’ van de triggerpoints. Via het gericht aanprikken met het naaldje worden deze punten gevonden en gedeactiveerd. Daarna raken de spieren snel en langdurig ontspannen.
De fysiotherapeut zal vaak meerdere spieren behandelen in uw arm of been. Ook worden de spieren langs de wervelkolom onderzocht en behandeld.

Wat voelt u tijdens de behandeling?

Het inbrengen van het naaldje voelt u niet of nauwelijks.
Als het triggerpoint wordt aangeprikt kan het zijn dat de spier kort aanspant. Dat gaat zo snel, dat u meestal even schrikt. Het geeft kortdurend een soort ‘kramp’ gevoel en soms kan het wat pijnlijk aanvoelen. Als u daarbij uw bekende pijn voelt, dan is de kans zeer groot dat het een positief effect oplevert. De spier wordt soepeler, de bewegelijkheid vergroot en de pijn kan al direct minder zijn. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat vermoeid en/of stijf aan, maar dat is meestal van korte duur.
Soms voelt u dat u het warm krijgt en zelfs een beetje gaat transpireren. Sporadisch komt het voor dat u zich een beetje naar voelt. Niet om u daar zorgen over te maken, dit verdwijnt ook snel weer.

In de eerste behandeling zullen we ons beperken in het aanprikken van meerdere spieren om even uw reactie te testen.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Opleiding

Fysiotherapeuten scholen zich in de dry needling methode middels een aantal cursussen:

 • Een cursus voor de behandeling van de spieren van arm en been;
 • Een cursus voor de behandeling van de spieren rond de wervelkolom;
 • Een aanvullende cursus voor de kaakregio en de ‘hoofdpijn’ patiënt.

De fysiotherapeuten die de scholing gevolgd hebben, staan op de website van dryneedling.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven