Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

ClaudicatioNet
ClaudicatioNet

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter.

Doordat lopen pijn gaat doen, gaan veel mensen met etalagebenen op een andere, geforceerde manier lopen. Dit is bedoeld om klachten te vermijden, maar kost veel energie en is op den duur juist hinderlijk. Looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut blijkt daarom heel effectief te zijn. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn. Heeft u problemen met specifieke vaardigheden zoals traplopen? Deze kunt u dan gericht trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Door de pijn bent u geneigd minder te bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. Samen streeft u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Het geven van de juiste informatie en goede voorlichting is een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling van etalagebenen. Om blijvend resultaat te boeken, is immers vaak een verandering van uw gedrag nodig. Het is daarom van belang dat u begrijpt waarom de fysiotherapeut u een bepaald advies meegeeft. De fysiotherapeut besteedt ook aandacht aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

De fysiotherapeut leert u hoe u zelfstandig uw klachten onder controle kunt houden. Hiervoor heeft de fysiotherapeut, naast de behandeling, een activeringsprogramma. Dit stimuleert u om na afloop van de therapie te blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten. En dat gaat makkelijker als u plezier heeft in de activiteiten en (eventueel) als u ze in groepsverband doet. De fysiotherapeut adviseert u dan ook bewegingsactiviteiten die bij u passen.

Wat is ClaudicatioNet?

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.
ClaudicatioNet geeft u duidelijkheid over waar en bij welke fysiotherapeut bij u in de buurt goede kwaliteit gesuperviseerde looptherapie wordt gegeven.

Voor wie is gesuperviseerde looptherapie bedoeld?

Voor alle patiënten waarbij claudicatio intermittens is geconstateerd. Dit gaat voornamelijk om de claudicatio intermittens graad 2 en 3 van Fontaine (ernst van de vaatvernauwing). Deze diagnose wordt meestal door de vaatchirurg geconstateerd.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

De diagnose claudicatio intermittens wordt meestal gediagnosticeerd door de vaatchirurg. Hierna kunt u bij ons terecht voor een intake. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de intake een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Als er een indicatie is voor gesuperviseerde looptherapie volgt er een onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt er op een lopende band getest hoever u kunt lopen zonder klachten en wat uw maximale loopafstand is. Daarnaast wordt er eventueel nog de kracht van uw benen getest.

Opleiding

De fysiotherapeut heeft een basisopleiding voor fysiotherapie (HBO) afgerond en daarna een cursus voor claudicatio intermittens. Dit is een 3-daagse cursus die speciaal wordt gegeven aan fysiotherapeuten die in het netwerk komen.

Verwijzing en Vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk, net als voor aan huis behandelingen. Dit geldt dus wel voor claudicatio intermittens (graad 2 en 3). Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.