Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

Fysiotherapie bij Parkinson

Aangesloten bij het ParkinsonNet
Aangesloten bij het ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals lopen, aankleden, spreken en eten. Dit heeft veelal veel impact op de kwaliteit van leven.
Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Dat is begrijpelijk. Actief blijven heeft echter een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

Zelfstandigheid

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met uw fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Wat is ParkinsonNet?

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Het ParkinsonNet zorgt ervoor dat de expertise wordt vergroot van de zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Voor wie is Fysiotherapie voor Parkinson bedoeld?

Voor iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme die moeilijkheden ervaren tijdens de ADL. Dat wil zeggen; moeite met transfers, (trap)lopen, fietsen, werken in en om het huis, zelfverzorging, etc. Dit kan zowel thuis als op de praktijk bekeken worden. Ook kunt u terecht voor een kort advies.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

De diagnose Parkinson of parkinsonisme wordt meestal gediagnosticeerd door de neuroloog. Hierna kunt u bij ons terecht voor een intake. U wordt gevraagd een kwartiertje eerder te komen om vooraf aan de intake een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstelbelemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een onderzoek. Tijdens het onderzoek worden er specifieke testen afgenomen met betrekking tot uw klacht(en). Hieruit kan de fysiotherapeut bepalen wat de beste behandeling voor u is.

Opleiding

De fysiotherapeut heeft een basisopleiding voor fysiotherapie (HBO) afgerond en daarna een cursus voor de ziekte van Parkinson. Dit is een 3-daagse cursus die speciaal wordt gegeven aan fysiotherapeuten die in het netwerk komen.

Verwijzing en Vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk, net als voor aan huis behandelingen. Dit geldt dus wel voor de ziekte van Parkinson en parkinsonisme.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis.
Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven