Fysiotherapeutisch Centrum Knieriem & van Bergen

KISS / KIDD behandeling

KISS behandeling

KISS behandeling
KISS behandeling

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen.
In Nederlands: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie

Er kunnen stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby ontstaan ten gevolge van functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan door een verkeerde ligging in de baarmoeder, tijdens de bevalling en bij kunstverlossingen. (tang- of vacuümverlossing). De bovenste 3 nekwervels en hun banden, kapsels en spieren bevatten enorm veel sensoren (zintuigen) die bewegingen registreren en reguleren. Uit onderzoek blijkt dat deze informatie heel belangrijk is voor o.a. het oprichten van ons hoofd, het handhaven van ons evenwicht en het bepalen van onze houding in de ruimte. Kortom bij ons bewegen en oriënteren.

Een functie stoornis (bijv. een gefixeerde foutieve stand) van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren. Hierdoor worden de sensoren op een verkeerde wijze geprikkeld en geven ze verkeerde informatie aan onze hersenen, zodoende wordt ons lichaam niet correct aan- of bijgestuurd en geeft dit problemen in het bewegen en de houding. Dit werkt door in de hele wervelkolom, het bekken en de heupgewrichten. Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby).
Bij kinderen vanaf 0 tot 2 jaar spreekt men over het KISS-syndroom. Na de leeftijd van 2 jaar hanteert men de term KIDD-syndroom.

Vroege kenmerken KISS syndroom:

 • Scheve dwangstand van hoofd, nek en romp, hoofd achterover getrokken
 • Overstrekken hoofd-nek-romp zonder de asymmetrie
 • Ligt niet graag op de buik
 • Kleertjes over het hoofd trekken geeft heftige reacties
 • Slechte hoofdbalans, heffen hoofd is moeilijk en zwak en totale
 • motoriekontwikkeling verloopt vertraagd
 • Eenzijdige slaaphouding, waardoor scheve schedel zich ontwikkelt
 • Schedelasymmetrie, achterhoofd en voorhoofd
 • Toenemende scheve houding van de romp, de scoliose
 • Asymmetrisch bewegen van de romp, armen en benen
 • Ontwikkelingsproblemen van de heupgewrichten, meestal eenzijdig
 • Afwijking in de voetenstand door asymmetrische spierfuncties
 • Slaapstoornissen, veel en hoog huilen, oververmoeidheid
 • Prikkelbaar, driftig en onrustig
 • Aan het haar of oor trekken op één plek haarplukken
 • Erg gevoelig nekje
 • Koude handjes en voetjes
 • Lichte, niet te verklaren wisselingen in lichaamstemperatuur
 • Slikklachten, kwijlen
 • Kuchen zonder verkouden te zijn
 • Bij oppakken schiet kindje in overstrekkingspatroon en wil derhalve niet graag opgepakt of geknuffeld worden, kind kan niet hechten
 • Handjes in vuistjes gespannen

Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel, maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Door de gestoorde nekfunctie zal een KISS-baby moeilijk gaan kruipen en in plaats daarvan vroeg gaan staan en lopen.

Late kenmerken KISS Syndroom:

 • Kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen
 • Grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd
 • Evenwichtsproblemen, matige of slechte houding
 • Veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Snel vermoeid, snel ontstemd en woedeaanvallen
 • "Lijkt" aan zeer weinig slaap genoeg te hebben

Wanneer denk je aan KISS?

 • Als de bevalling moeizaam is verlopen. (tang/ vacuümverlossing, afwijkende ligging), of als de bevalling juist erg snel is gegaan Wanneer de baby geboren is met gebruik van een keizersnede
 • Als de baby veel huilt. Maar let op: niet elke KISS-baby is een huilbaby en omgekeerd
 • Bij een overstrekte lighouding
 • Wanneer het kindje het hoofd scheef houdt en steeds in dezelfde houding gaat liggen, ontstaat er een asymmetrische schuurplek. (kaal plekje op het achterhoofd)
 • Pseudo-heupdysplasie

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven

KIDD behandeling

KIDD behandeling
KIDD behandeling

Kopfgelenk Induzierte Dyspraxie Dysgnosie.
In Nederlands: Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie

Op de peuterleeftijd wordt er over KIDD gesproken. Dyspraxie betekent gebrekkig bewegen, onhandig, lomp enz. In het verlengde van deze beperkte motoriekontwikkeling (Dyspraxie) ontstaat de verstandelijke-, de kennisontwikkeling, de Dysgnosie. De matige kennisontwikkeling (gnosis) wordt, voor een deel, bepaald door de Dyspraxie (de beperkte motorische capaciteiten). M.a.w. voor een goede kennisontwikkeling is een goede motoriekontwikkeling noodzakelijk. Omdat dit niet goed verloopt is er bij KIDD vaak sprake van kinderen met matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen.

Wat zijn de symptomen van een KIDD syndroom?

 • Kind wil niet (goed) kruipen
 • Grove en fijne motoriek ontwikkelen matig
 • Evenwichtsproblemen
 • Veel struikelen om niets
 • Vertraagde spraak- taal ontwikkelingen
 • Wakker worden met hoofdpijn
 • Schoolhoofdpijn
 • Slechte concentratie
 • Onzeker, onrustig, faalangst
 • Snel een opdracht vergeten
 • Teruglopende leerprestaties
 • Slecht egogevoel
 • Altijd het zwarte schaap
 • Angst voor leeftijdgenoten en volwassenen
 • Prikkelbaar
 • Vaak wordt gedacht aan ADHD

Als u meerdere van deze (vroege) symptomen bij je baby, peuter, kleuter of misschien zelfs pas later als uw kind al langer op de basisschool zit, is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts, kinderarts, consultatiebureau arts of schoolarts. Zij kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde manueeltherapeut om de juiste diagnose stellen. U kunt ook direct contact opnemen met een gespecialiseerde manueeltherapeut. In Nederland is alleen de gespecialiseerd manueeltherapeut gerechtigd KISS- en KIDD problematiek met mobiliserende technieken te behandelen, waarbij regelmatig een samenwerking met een kinderfysiotherapeut plaatsvindt.
U kunt het register raadplegen op www.kiss-kinderen.nl.

Hoofdpijn bijvoorbeeld is een slechte en dikwijls onnodige factor in het bestaan van het schoolkind of de middelbare scholier die in veel gevallen behandeld kan worden. Het is belangrijk tijdig hulp in te roepen. Enkele behandelingen manuele therapie kunnen al effectief zijn.

De manueeltherapeut doet zijn/haar onderzoek dat bestaat uit:

 • Anamnese van de ouders
 • Observatie van het kind
 • Bewegingsonderzoek, testen ter beoordeling van de asymmetrie
 • Palpatie van de wervelkolom en het bekken
 • Eventueel overleg met reeds bezochte disciplines
 • Zonodig het laten maken van röntgenfoto's

Behandeling bestaat uit zachte mobiliserende en manipulatieve technieken aan de hoge nekgewrichten, gewrichten van de wervelkolom en in de bekkengewrichten. De behandelingtechnieken zijn klein en zacht, waarbij de juiste behandeltechnieken zich per kind onderscheiden in richting en intensiteit. Uitsluitend de geregistreerde manueeltherapeut, die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van zuigelingen, kan deze verfijnde behandeltechnieken op een verantwoorde wijze toepassen.
Voor meer informatie en adressen van gespecialiseerde manueeltherapeuten www.kiss-kinderen.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen van een meer specifieke aard of wilt u een afspraak maken, ga dan naar onze reageerpagina.

Naar boven